ئەم بەشە تایبەتە بە خوێندکارانی قۆناغی چوارەمی پڕۆگرام و خوێندکارانی قۆناغەکانی تر ناتوانن بابەتەکانی ئەم قۆناغە ببینن.