هەواڵەکانی پەیمانگە

HTML فیربونی زمانی

 
 
Picture of PCIR Admin
HTML فیربونی زمانی
by PCIR Admin - Friday, 23 November 2018, 9:58 PM
 

HTML

یەکێکە لە وانەکانی پەیمانگاکەمان کەلە قۆناغی سێیەم دەخوێندرێت بەکاردێت بۆ دروستکردنی 

.وێب سایتی ستاتیکی

دەتوانن لەم لینکەی خوارەوە فێرکاری وانەکە بە زمانی کوردی و بە شێوەی 
PDF
دای بەزێنن.


http://pcir.info/pluginfile.php/37/mod_forum/post/29/HTML%20Kurdish.pdf


.بەهیوای سودبینین