بابەتی زانستی

Access Control List لە نیتۆڕکدا
pcir

لیستی کۆنترۆڵ چوونە ژورەوە ( (ACL) Access Control List )
-کۆمەڵێک لە یاسایە کە بە زۆری بەکاردێت بۆ فلتەرکردنی ترافیکی تۆڕ (Network)، ( ACLs ) دەتوانرێت لەسەر ئامێرەکانی تۆڕ (Network) جێ...

درێژە